ΦΕΝΙΚΣΑΡΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡ ΕΠΕ

Εταιρεία

ΑΦΜ: 997520526

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:131564207001

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΗΒΩΝ 140 15233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις: