ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800642281

ΔΟΥ: Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:133658103000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 5 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ISOLOGISMOS-2015